Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

Изтегли формуляр за упражняване правото на отказ от договора