Уведомление за поверителност за посетителите на нашия уебсайт

„Смарт-Инвест” ЕООД („Смарт-Инвест”, „Доставчик“) Ви предоставя информация за обработването на Вашите лични данни, събирани и обработвани по друг начин чрез сърфирането Ви на тази електронна страница или чрез някоя от неговите функционалности. Това уведомление цели да Ви помогне да разберете защо и как обработваме Вашите лични данни. Подробна техническа информация относно използваните „бисквитки“ може да бъде намерена в Нашата Политика за „бисквитки“.

Какви Ваши лични данни обработваме? Какво е правното основание за обработване на лични данни?

Категориите лични данни на посетителите на тази електронна страница, както и правните основания за тяхното обработване са както следва: 

Категории лични данни

Вид лични данни

Правно основание

Информация от „бисквитки“

Данни от технически („необходими“) бисквитки

Този вид „бисквитки“ Ви позволява да сърфирате на електронната страница и да използвате различни възможности или услуги. Те ни позволяват да съхраним Вашето съгласие да Ви предоставим възможност за лог-ин в нашата система.

Нашият легитимен интерес да осигурим безпроблемното фунциониране на електронната страница

Данни от статистически „бисквитки“

Този вид „бисквитки“ ни позволява да съберем статистическа информация за броя на Вашите посещения, както и за Вашето първо и най-скорошно посещение, както и за да разберем как използвате електронната страница.

Вашето съгласие да инсталираме тези „бисквитки“ на Вашето устройство

Защо обработваме Вашите лични данни?

„Смарт-Инвест” ЕООД обработва Вашите лични данни за следните цели, свързани с функционирането на Нашата електронна страница: Бисквитки: за безпроблемното функциониране на тази електронна страница; събиране на статистически данни за използването на електронната страница.

За какъв период съхраняваме Вашите лични данни?

„Смарт-Инвест” ЕООД съхранява Вашите лични данни за периода, необходим за постигането на целта, за която данните са събрани, освен ако не е в сила законово задължение или друго правно основание за съхранение за по-дълъг срок. „Смарт-Инвест” ЕООД съхранява данни, получени докато браузвате Нашата електронна страница, както следва: 

Категория лични данни

Период на съхранение

Данни от технически („необходими“) „бисквитки“

Между 1 и 2 години

Данни от маркетинг „бисвитки“ (аналитични и за измерване)

399 дни

С кого споделяме лични данни? Защо и на какво правно основание?

Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги в сферата на управлението на дигитални решения. Подобно споделяне на данни се осъщесвява с оглед нашия легитимен интерес да осигурим достъпна среда за сърфиране на електронната ни страница.

Трансферираме ли данни извън ЕС/ЕИО

„Смарт-Инвест” ЕООД не извършва трансфери на Вашите данни извън ЕС/ЕИП.

Какви са Вашите права по отношение на личните Ви данни?

В съответствие със законодателството, Вие може да упражните следните си права, свързани с обработването на лични данни от „Смарт-Инвест” ЕООД: Да достъпите личните си данни, обработвани от „Смарт-Инвест” ЕООД, и да получите копие от тях; Да коригирате личните си данни в случай че са неточни или непълни; Да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато са налице условията за това; Да поискате ограничение на обработването на Вашите лични данни в случаите, предвидени от закона; Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни в случаите, предвидени от закона; Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоприет и машинночитаем формат; Да оттеглите съгласието си за обработване на данни, когато това е приложимото правно основание; Да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни. Ако упражните някое от правата си, посочени по-горе, ще отговорим в рамките на месец.

Как можете да се свържете с Нас?

Можете да се свържете с нас чрез следните координати: Адрес: Административен офис, гр.София, жк. Младост 1А, бл.555, вх.3, оф. 6, България Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните чрез следните координати: Телефон: +359 877 774 511

Изменения на уведомлението за поверителност

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде периодично актуализирано, за да отрази промени в нашите практики, свързани със защитата на личните данни на потребителите на тази електронна страница.